Starfsemi

Í Setbergi, húsi kennslunnar, starfa nokkrar starfseiningar kennslusviðs og þar er skrifstofa sviðsins.
Þar er lögð rík áhersla á að kennarar geti fengið ráðgjöf og fræðslu um ýmislegt sem viðkemur kennslu og námsmati.

Hér má sjá myndband um starfsemina í Setbergi
 

Starfseiningar í Setbergi

Eftirfarandi starfseiningar eru staðsettar í Setbergi: 

  • Skrifstofa kennslusviðs
  • Kennslumiðstöð
  • Prófaskrifstofa
  • Deild stafrænnar kennslu og miðlunar
  • Matsskrifstofa 
  • Kennsluakademía opinberu háskólanna
  • Aurora - kennsla til samfélagslegra áhrifa
  • Miðstöð framhaldsnáms
  • Sprettur
  • Skrifstofa Ritvers HÍ

Netfang kennslusvid@hi.is

Almennur þjónustutími er kl. 9–15 virka daga.

Image
Setberg

Skrifstofa kennslusviðs

Starfsfólk skrifstofu kennslusviðs annast ýmis málefni sem varða kennslumál og stjórnsýslu háskólans og vinnur náið með kennslumálanefnd og skrifstofu rektors. Meðal verkefna starfsfólks er umsjón með útgáfu kennsluskrár háskólans og ábyrgð á hæfi og skipun prófdómara. Í samvinnu við rektorsskrifstofu kemur skrifstofa kennslusviðs einnig að útgáfu og endurskoðun á reglum sem háskólaráð hefur sett.

Skrifstofa kennslusviðs er á 1. hæð í Setbergi. Sviðsstjóri er Kristinn Andersen.

No content has been found.

Kennslumiðstöð

Hlutverk kennslumiðstöðvar er að veita starfsfólki og stjórnendum Háskóla Íslands faglega ráðgjöf við þróun kennsluhátta og vera leiðandi í kennsluþróun háskóla.  

Hægt er að óska eftir aðstoð kennslufræðinga við að setja upp námskeið, finna hæfniviðmið, útbúa verkefni og námsmat, val á kennsluaðferðum, virkni nemenda og flest það sem viðkemur kennslufræði.

Kennslumiðstöð er á 2. hæð í Setbergi.

Netfang: kennslumidstod@hi.is

Kennslumiðstöð gefur út Tímarit kennslumiðstöðvar Háskóla Íslands

No content has been found.

Prófaskrifstofa

Prófstjóri semur próftöflu og annast undirbúning og stjórn almennra prófa, í samráði við stjórnsýslu fræðasviða og deilda og með fulltingi annarra starfsmanna prófaskrifstofu. Umsýsla prófgagna og dreifing þeirra í prófstofur er í höndum prófaskrifstofu, svo og afhending skriflegra úrlausna til kennara. Prófaskrifstofa hefur einnig umsjón með fjarprófum og rafrænu prófhaldi.

Prófaskrifstofa er á 3. hæð í Setbergi. Prófstjóri er Sigurður Ingi Árnason.

Netfang: profstjori@hi.is,  sími 525-5278.

Mynd af Guðmundur Hafsteinn Viðarsson Guðmundur Hafsteinn Viðarsson Verkefnisstjóri 5254312 ghv [hjá] hi.is Kennslusvið, Prófaskrifstofa
Mynd af Matthías Sigurður Magnússon Matthías Sigurður Magnússon Verkefnisstjóri 5254341 mattim [hjá] hi.is Kennslusvið, Prófaskrifstofa
Mynd af Ólafur Freyr Hjálmsson Ólafur Freyr Hjálmsson Verkefnisstjóri 5255227 ofh [hjá] hi.is Kennslusvið, Prófaskrifstofa
Mynd af Sigurður Ingi Árnason Sigurður Ingi Árnason Prófstjóri 5255278 sia7 [hjá] hi.is Kennslusvið, Prófaskrifstofa
Mynd af Þorgeir Freyr Sveinsson Þorgeir Freyr Sveinsson Verkefnisstjóri 5255910 thfs [hjá] hi.is Kennslusvið, Prófaskrifstofa

Deild stafrænnar kennslu og miðlunar

Meginhlutverk deildarinnar er að styðja við og innleiða stafrænar lausnir í kennslu við Háskóla Íslands.

Hægt er að óska eftir aðstoð við námsumsjónarkerfið Canvas með því að bóka tíma hjá einum af starfsmönnum deildarinnar hér.

Að auki starfar hópur fagfólks í kvikmyndagerð innan deildarinnar. Þeir sem óska eftir aðkomu fagfólks í kvikmynda- og streymismálum þurfa að fylla út umsókn sem má nálgast hér. 

Deild stafrænnar kennslu og miðlunar er staðsett á 1. hæð í Setbergi.

No content has been found.

Matsskrifstofa

Matsskrifstofa annast samhæfingu verkefna sem tengjast umsóknum um nám við HÍ og mati á þeim, einkum erlendum umsóknum í grunnnám og framhaldsnám, auk umsókna um undanþágu frá formlegum inntökuskilyrðum í grunnnám.

Auk þess gegnir skrifstofan hlutverki ENIC/NARIC upplýsingaskrifstofu um mat og viðurkenningu náms, samkvæmt samningi við mennta- og menningarmálaráðuneytið.

Matsskrifstofa er á 3. hæð í Setbergi. Deildarstjóri er Gísli Fannberg. 

Nánari upplýsingar á vef matsskrifstofunnar. 

No content has been found.

Kennsluakademía Opinberu Háskólanna

Kennsluakademían er vettvangur að norrænni fyrirmynd sem ætlað er að stuðla að kennsluþróun og bættum kennsluháttum. Meginmarkmið með Kennsluakademíunni er að efla samtal um kennslu og kennsluþróun innan og milli háskóla, sem og að umbuna þeim kennurum sem skara fram úr í kennslu. 

Alla nánari upplýsingar má nálgast á síðu Kennsluakademíu opinberu háskólanna

No content has been found.

Aurora - Kennsla til samfélagslegra áhrifa

Menntasýn Aurora snýst um að útskrifa nemendur með þá hæfni og færni sem til þarf til að takast á við samfélagslegar áskoranir heimsins. Rauði þráðurinn eru heimsmarkmið SÞ, þverfagleg nálgun, starfshæfni nemenda og alþjóðavæðing náms og kennslu. Til að ná markmiðum sínum hefur Aurora skilgreint kennsluaðferðir og verkfæri fyrir kennara sem vilja tileinka sér nýsköpun í kennslu í anda Aurora.

Menntasýn Aurora og stefna HÍ-26 falla þétt hvor að annarri en í HÍ-26 eru áhersluatriðin einmitt alþjóðatengsl, þverfaglegt starf, nýsköpun og starfshæfni nemenda.

Allar nánari upplýsingar um Aurora samstarfið er að finna hér.

No content has been found.

Miðstöð framhaldsnáms

Miðstöð framhaldsnáms hefur umsjón með og fylgir eftir settum viðmiðum og kröfum um gæði framhaldsnáms við Háskóla Íslands með það að markmiði að stuðla að kröftugu vísindastarfi sem stenst alþjóðlegan samanburð og samkeppni.

Miðstöð framhaldsnáms er með aðsetur á 3. hæð í Setbergi. Nánari upplýsingar um starfsemi hennar eru á aðalvef HÍ. 

No content has been found.

Sprettur

Sprettur er verkefni á kennslusviði Háskóla Íslands.

Sprettur styður og undirbýr nemendur með innflytjendabakgrunn til háskólanáms.

Markmið Spretts er að stuðla að jöfnum tækifærum til menntunar.

Allar nánari upplýsingar um Sprett er að finna hér.

No content has been found.

Skrifstofa Ritvers HÍ

Ritver Háskóla Íslands býður upp á aðstoð við fræðileg skrif fyrir nemendur og starfsfólk frá öllum deildum og sviðum háskólans á bæði íslensku og ensku.

Í Ritveri geta nemendur HÍ pantað viðtalsfund og fengið góð ráð um hvers kyns úrlausnarefni sem tengjast fræðilegum ritgerðum, skýrslum og öðrum skriflegum verkefnum.

Allar nánari upplýsingar um Ritver HÍ er að finna hér.

No content has been found.